fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciało o masie Kaja: Ciało o masie m wykonuje ruch pod działaniem siły F=F0cosωt. Znaleźć wyrażenie na energię kinetyczną ciała. Wyznaczyć maksymalną wartość energii kinetycznej. Przyjąć warunki początkowe: dla t = 0s i v = 0m/s.
12 maj 20:01
12 maj 20:18
'Leszek:
 dv 
Rownanie ruchu ciala : m

= Fo cos(ωt)
 dt 
dv Fo 

=

* cos(ωt)
dt m 
 Fo 
dv =

*cos(ωt) dt
 m 
 Fo 
∫ dv = ∫

cos(ωt)dt
 m 
 Fo 
v(t) =

sin(ωt) , jest to sukana predkosc ciala ,
  
Ek = mv2/2= ...... Ekmax = ....... dla sin(ωt) =1
12 maj 21:22
xyz: Leszku, a mógłbyś rozpisać jak zrobiłeś tą całkę ? z obliczeniami ?
15 maj 17:06
'Leszek: Popatrz do tablic dla calek :
 1 
∫ sin(kx)dx = −

*cos(kx) + C
 k 
 1 
∫ cos(kx) dx =

*sin(kx) + C
 k 
15 maj 17:22
xyz: ok, dzięki wielkie emotka
15 maj 17:29