fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
siła sprężystości olala: Aby wypróbować linę bungee zrzucono na niej kulę o masie 90kg i promieniu 0,5m z wieży o wysokości 60m. Długość liny wynosi 30m, a współczynnik sprężystości 180 N/m. Przyjmując, że w całym zakresie wydłużenia lina spełnia prawo Hooke'a, wylicz najmniejszą odległość kuli od ziemi.
19 sty 14:35
19 sty 17:37