fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka, dynamika WildBillKelso: 1. W chwili osiągnięcia przez rakietę 171m/s oddziela się jej drugi człon osiągając prędkość185m/s. Z jaką prędkością będzie się poruszał pierwszy człon, jeżeli stosunek ma członu I do II wynosi 0,4? 2.Jaką prędkość uzyska u podnóża góry chłopiec zjeżdżający na sankach z wysokości 3m, jeśli długość stoku wynosi 20m, zaś współczynnik tarcia na całej trasie 0,1. 3.w jakiej największej odległości od osi obrotu może pozostać ciało w spoczynku względem tarczy, obracającej się z prędkościąkątową 20 obrotów na sekundę? Współczynnik tarcia statycznego wynosi 0,4. Sporządź rysunek w układzie związanym z tarcz. Pomocy pls
8 sty 17:22
debil:
 m 
3. ≈ 10

wybcz, że w pamięci emotka
 s 
8 sty 17:32
8 sty 17:36
debil: zaoszczędzisz sobie i innym mnóstwa czasu jak przejrzysz archiwa albo poszukasz odpowiedzi w internecie
8 sty 17:36
WildBillKelso: ok
8 sty 17:43