fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc z tym zadankiem :) xyz: Ciało o masie m spoczywa na wirującej tarczy w odległości R=1m od osi obrotu. Współczynnik tarcia między ciałem a tarczą wynosi f=0,1. Przy jakiej częstotliwości wirowania ciało zacznie się poruszać względem tarczy?
6 sty 16:25
debil: przy takiej, dla której siła odśrodkowa bezwładności będzie większa od maksymalnej siły tarcia
7 sty 11:54
debil: ale to wszystko można poszukać w internecie
7 sty 11:54