fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka marysia: Hej emotka Proszę o sprawdzenie czy dobrze Z brzegu studni rzucono do góry kamień z prędkością v0. Po jakim czasie t1 kamień spadnie na dno studni, jeżeli ta ma głębokość h ? Obliczyć prędkość kamienia vk w chwili jego uderzenia o dno studni. Wykonać obliczenia przyjmując vo=3km/h, h=15m Vo=3km/h=5/6 m/s h=15m
 Vo2 x sin2 α (5/6)2 x 1 25 
hmax=

=

=

=0,03472m
  2g 20 720 
 5/6 
Tw=

=5/60=1/12s
 10 
h=15,03472m ep=ek
 mv2 
mgh=

/ :m
 2 
gh=v2/2 v2=2gh v=2gh v=2x10x15,03472 = 17,34 m/s Czy to jest dobrze?
13 gru 18:18
pidżej: Rzut ten jest rzutem pionowym, nie ukośnym
13 gru 18:27
13 gru 20:01
marysia: czyli błędem jest, że sin 90?
13 gru 20:15
'Leszek: Zadanie jest dobrze zrobione , rzut pionowy jest szczegolnym przypadkiem rzutu ukosnego w ktorym α = 90°. Nalezy jeszcze policzyc calkowity czas tw = 1/12 s = 0,08333 s , czas wznoszenia ts = U{2H{g}} = 1,734 s , czas spadania tc = tw + ts = 1,82 s
13 gru 22:01
marysia: Wielkie dzięki emotka
13 gru 22:41