fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Potencjal elektryczny masticgum: Oblicz potencjał elelktryczny w punktach A i B leżących na prostej przechodz‡cej przez dwa różnoimienne ładunki o wartości liczbowej q − 4 nC każdy. Odległość miedzy ladunkami wynosi l = 40 cm. Punkty A i B sa oddalone od najblizszego ladunku o jedna trzecia odleglosci miedzy ladunkami. Rysunek do zadania: http://i.imgur.com/TPFDhq7.png
30 lis 13:30
||: Potencjały dodaje sie algebraicznie więc zastosuj wzór:http://fizyka.pisz.pl/strona/197.html 4x
30 lis 15:21
masticgum: Zapomniałem że potencjały dodaje sie algebraicznie i dlatego był zły wynik, dzięki.
1 gru 16:18