fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Potencjał pola elektrostatycznego w punkcie A. V_A = W / q. Wielkość W to praca jaką wykonuję przenosząc ładunek próbny q z nieskończoności do punktu A działając siłą F. Pole elektrostatyczne działa na ładunek siłą F_e. Potencjał centralnego pola grawitacyjnego w punkcie A: V_A = -{1/4*pi*e_0}{Q/ r}
praca Wyprowadzenie wzoru na potencjał centralnego pola elektrostatycznego