fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz stałą dielektryczną jaxon: 1. Oblicz stałą dielektryczną ośrodka, w którym oddziałują ładunki Q1= −2nC i Q2= 1nC siłą F=4,5uN z odległości r = 2cm, narysuj wektor sił. Jak musi zmienić się stała dielektryczna, by siła oddziaływania ładunków wzrosła) 2. Dane ładunki Q1= −2uC i Q2= −4uC, odległe od siebie o 1m. a) w jakiej odległości od Q1 znajduje się punkt w którym natężenie pola jest równe 0? b) oblicz odległśość energii potencjalnej układu ładunków c) pracę potrzebną do przesunięcia ładunku q=1uC z A do B Proszę o jakieś nakierowanie, w swoich notatkach się już gubię emotka
21 lis 00:44
;D: może w tych notatkach sie nie zgubisz: http://fizyka.pisz.pl/strona/193.html
21 lis 13:47