fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z oporu elektryccznego kot: Dwa przewodniki z tego samego materiału mają tę samą długość. Przewodnik A jest pełnym drutem o średnicy 1 mm. Przewodnik B jest rurką o średnicy zewnętrznej 2 mm i średnicy wewnętrznej 1 mm. Ile wynosi stosunek oporów Ra/Rb mierzonych między końcami przewodów?
 ρ*L 
Opór na przewodniku A jest dany wzorem Ra=

 πr2 
Jednak nie wiem skąd to się wzięło i jaki ma to związek z podstawowym wzorem na opór, czyli różnica potencjałów/ napięcie
17 lis 18:55
Blazkowicz: http://fizyka.pisz.pl/strona/212.html masz tam wszystko ładnie wyjaśnione
17 lis 19:00
kot: Dzięki
17 lis 19:08
Blazkowicz: emotka
17 lis 19:09