fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Opór przewodnika mogę wyliczyć przykładając do jego końców napięcie U i mierząc amperomierzem natężenie I. Wzór: R = U / I. Jednostką oporu elektrycznego jest om. Zależność oporu elektrycznego od kształtu przewodnika. Wzór R = ρ * l / S. l - długość przewodnika, S - pole przekroju poprzecznego przewodnika, ρ - opór właściwy.
napięcie natężenie