fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość kątowa tarczy kj11: Na obwodzie poziomej tarczy o promieniu R=10 m i masie M znajduje się człowiek o masie
 1 
m=(

)M. Oblicz prędkość kątową tarczy, gdy człowiek zacznie się po niej poruszać z
 10 
 1 
prędkością v=3 m/s względem tarczy. Moment bezwładności tarczy I0=(

)MR2.
 2 
16 lis 00:13
||: ZZMPędu : L = Iω = const. http://fizyka.pisz.pl/forum/3900.html
16 lis 09:15