fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz prędkość kątową kj11: Dwie tarcze pokryte klejem o równych masach i promieniach R1=5 cm R2=15 cm osadzono współśrodkowo na pręcie. Tarcze wirują ze stałymi prędkościami kątowymi ω1=15 rad/s i ω2=5 rad/s. W pewnym momencie zlepiły się razem. Oblicz prędkość kątową tarcz po zlepieniu się w przypadku gdy wirowały one a) w tą samą stronę b) w przeciwne strony. Moment bezwładności
 1 
tarczy I0=(

)MR2
 2 
16 lis 00:11
||: ZZMomentu pędu: L = Iω = constans I1ω1 + I2ω2 = (I1+I2)ω zwróć uwagę na zwroty wektorów
16 lis 09:14