fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc w zadaniu z ładunkami elektrycznymi danio7: rysunekUkład nieruchomych ładunków jest taki jak na rysunku. Zaznacz nateżenie pola w punkcie B i oblicz jego wartość.Jaki ładunek Q trzeba umieścić w punkcie B żeby potencjał w punkcie A wynosił 0. Jaką pracę należałoby wykonać żeby dodatkowy ładunek przesunąć z pkt B do A.
31 sie 16:25
korki_fizyka@o2.pl: Zastosuj zasadę superpozycji
31 sie 20:56
korki_fizyka@o2.pl: a do wyznaczenia potencjału wystarczy zwykła arytmetyka=dodaj
31 sie 20:57
korki_fizyka@o2.pl: tutaj masz wzory: http://fizyka.pisz.pl/strona/197.html
31 sie 20:58