fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pole elektryczne www: Ziemia i Księżyc, znajdujące się w odległości około 4*108 m od siebie przyciągają się z siłą o wartości około 2*1020 N. Aby zrównoważyć siłę ich przyciągania grawitacyjnego należałoby na Ziemi i Księżycu umieścić równe ładunki elektryczne. Podaj ich wartości.
6 kwi 11:02
6 kwi 11:46
xeyanin:
15 paź 17:08