fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciało porusza się ruchem harmonicznym wokół położenia równowagi 0. Maksymalna odległość na jaką się od niego oddala to amplituda A. Na ciało działa sprężyna z siłą F_s zmieniając jego prędkość v, przyspieszenie (opóźnienie) a, energię potencjalną sprężystości E_{ps} i energię kinetyczną E_k.
energię potencjalną sprężystości kinetyczną kinetyczną