fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W poruszającym się z dużą prędkością układzie czas płynie wolniej. Wzór na dylatację czasu. Przykład na dylatację czasu.
Wyprowadzenie wzoru na dylatację czasu prędkość światła