fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przestrzeń i czas są ze sobą związane i tworzą jedną czasoprzestrzeń. Każde zdarzenie, np. początek ruchu ciała, jest określane przez trzy współrzędne położenia x,y,z i jedną czasową (ct). Z = (x,y,z,ct). Odległość między zdarzeniami w czasoprzestrzeni to interwał czasoprzestrzenny.
(ct) interwał czasoprzestrzenny