fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Transformacja Galileusza jest z dużym przybliżeniem prawdziwa dla naszego otoczenia. Dla dużych prędkości, porównywalnych z prędkością światła, należy stosować transformację Lorentza. Układ U' porusza się względem układu U z prędkością v_u. Na początku osie układu pokrywały się, ale po czasie t rozsunęły się na odległość v_ut. Dla małych prędkości transformacja Lorentza przechodzi w transformację Galileusza.
Transformacja Galileusza prędkością światła v_ut Transformacja Lorentza dla małych prędkości