fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość światła jest stała we wszystkich układach odniesienia i wynosi c = 299792458 m/s w przybliżeniu 300000000 m/s = 3*10^8m/s = 300000 km/s. Adam, Ania i Basia mierzą prędkość promienia lasera. Zgodnie z intuicją i opartym na niej transformacją Galileusza Adam powinien zmierzyć c+v_1, Ania c, a Basia c-v_2. Jednak wyniki pomiaru są jednakowe i wynoszą c. Stała prędkość światła niezależnie w jakim układzie odniesienia ją mierzymy jest podstawą całej teorii względności.
transformacją Galileusza