fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Układ U' porusza się względem układu U z prędkością v_u. Na początku osie układu pokrywały się, ale po czasie t rozsunęły się na odległość v_ut. (x,y,z,t) - współrzędne ciała P względem układu U, (x',y',z',t') - współrzędne ciała P względem układu U'. Transformacja Galileusza współrzędnych (x,y,z,t) na (x',y',z',t): x' = x-v_ut, y' = y, z' = z, t' = t. Transformacja Galileusza składowych prędkości v. v_x' = v_x-v_u, v_y' = v_y, v_z' = v_z
v_ut