fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Częstotliwość liczę ze wzoru f = 1/T. T - okres, czyli czas jednego pełnego okrążenia. Hz - herc, jednostka częstotliwości. Częstotliwość to liczba obrotów w ciągu sekundy. Przykładowo: 5Hz ciało wykonuje 5 obrotów na sekundę, 2,5Hz ciało wykonuje dwa i pół obrotu na sekundę, 0, 3Hz ciało wykonuje 0,3 obrotu na sekundę. Dla n obrotów wykonanych w czasie t częstotliwość policzę też z f = n/t.
Wyprowadzenie wzoru na częstotliwość