fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciało wyrzucone z powierzchni planety z prędkością v będzie poruszało się w jej polu grawitacyjnym. Zgodnie z zasadą zachowania energii. Energia całkowita ciała jest sumą energii kinetycznej i potencjalnej. Ciało oddalając się od planety zwiększa swoją energię potencjalną kosztem energii kinetycznej. W nieskończoności nie ma już energii kinetycznej (E_{k2}=0), a energia potencjalna ma największą możliwą wartość (E_{p2}=0). Wzór na drugą prędkość kosmiczną to v_II = pierwiastek z { 2 * G * M / R}.
grawitacyjnym grawitacyjnym zasadą zachowania energii energii kinetycznej potencjalnej