fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W odległości r od środka planety o masie M krąży z prędkością v ciało o masie m. Siła grawitacji F_d jest w tym przypadku siłą dośrodkową utrzymującą ciało na okręgu. v = pierwiastek{ GM / r }, G - stała grawitacji
stała grawitacji stała grawitacji siłą dośrodkową stała grawitacji