fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciało, aby mogło poruszać się wokół planety, musi mieć ściśle określoną prędkość v. Jeżeli będzie miało prędkość mniejszą spadnie, jeśli większą oddali się. Pierwszą prędkość kosmiczną mogę policzyć ze wzoru v = GM/r, M - masa planety, r - odległość ciała od środka planety, G - stała grawitacji. Pierwsza prędkość kosmiczna satelity krążącego wokół Ziemi wynosi v_I = 7,91\c10^3 m/s = 28476 km/h
Wyprowadzenie wzoru na pierwszą prędkość kosmiczną stała grawitacji Wyprowadzenie wartości pierwszej prędkości kosmicznej dla Ziemi