fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jeżeli masa m porusza się swobodnie w polu grawitacyjnym, to suma jej energii kinetycznej E_k i potencjalnej E_p czyli energia całkowita E_c jest stała. E_c = E_k + E_p = const., E_c = mv^2/2 + E_p = const.
polu grawitacyjnym energii kinetycznej potencjalnej