fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pole grawitacyjne jest polem zachowawczym, co oznacza, że praca wykonana przy przeniesieniu ciała z punktu A do B nie zależy od kształtu drogi między punktami. Wartość pracy wynosi W = E_{pB}-E_{pA}. E_{pA} - grawitacyjna energia potencjalna} w punkcie A, E_{pB} - grawitacyjna energia potencjalna w punkcie B.
Grawitacyjna energia potencjalna i potencjał grawitacyjna energia potencjalna potencjał pola grawitacyjnego