fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Grawitacyjna energia potencjalna masy m w punkcie A: E_p = W, E_p = mV_A. Grawitacyjna energia potencjalna jest równa pracy W wykonanej przez siłę grawitacji F_g podczas przenoszenia masy m przez zewnętrzną siłę F z punktu A do nieskończoności. Praca siły F_g jest wykona przeciwnie do przesunięcia, więc W<0, a co za tym idzie E_p<0 w dowolnym punkcie. Potencjał centralnego pola grawitacyjnego} w punkcie A: V_A = -GM/r
Wyprowadzenie wzoru na grawitacyjną energię potencjalną pracy siłę grawitacji Wyprowadzenie wzoru na grawitacyjną energię potencjalną