fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Potencjał pola grawitacyjnego w punkcie A - wzór: V_A = W / m. W nieskończoności nie ma pola grawitacyjnego. Wielkość W to praca jaką wykonam przesuwając masą m z nieskończoności do punktu A. Siłę F kieruję przeciwnie do kierunku ruchu, ponieważ równoważę siłę grawitacji F_g, aby poruszać się ruchem jednostajnym. Z tego powodu W < 0, a co za tym idzie V < 0 w dowolnym punkcie. Potencjał centralnego pola grawitacyjnego w punkcie A - wzór: V_A = -GM / r.
praca siłę grawitacji ruchem jednostajnym Wyprowadzenie wzoru na potencjał centralnego pola grawitacyjnego