fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie pola grawitacyjnego wyznaczam umieszczając w polu grawitacyjnym masę m i mierząc siłę grawitacyjną F na nią działającą. Wektor natężenia pola grawitacyjnego ma taki sam kierunek i zwrot jak siła F. Wartość liczę ze wzoru E = F/m. Natężenie w polu centralnym liczę ze wzoru E = -GM/r^2.
polu centralnym polu centralnym Wyprowadzenie wzoru na natężenie w centralnym polu grawitacjnym