fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Masa m znajduje się w polu grawitacyjnym, jeżeli działa na nią siła grawitacyjna F. Linie pola grawitacyjnego są styczne do sił grawitacyjnych F działających na masy m. Pole grawitacyjne jednorodne działa w dowolnym punkcie na masę m siłą o takiej samej wartości, kierunku i zwrocie. Przy powierzchni Ziemi pole grawitacyjne jest jednorodne. Pole grawitacyjne centralne działa w dowolnym punkcie na masę m siłą skierowaną do środka źródła pola. Wokół jednorodnej masy m w kształcie kuli pole grawitacyjne jest centralne. Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego
Natężenie potencjał