fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyprowadzenie wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym na podstawie wykresu prędkości od czasu. Droga to pole pod wykresem.
wykres prędkości od czasu wykres prędkości od czasu