fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Suma pędów układu ciał jest stała, jeżeli nie ma sił zewnętrznych lub można je pominąć. Przed zdarzeniem dwóch kul. Po zderzeniu dwóch kul. Z zasady zachowania pędu wiem, że suma pędów przed zderzeniem jest równa sumie pędów po zderzeniu.
pędów