fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła obraca się wokół nieruchomej osi. W ciagu czasu Delta t zakreśliła kąt alfa. Jej średnią prędkość kątową mogę wyliczyć ze wzoru. Jak chcę obliczyć chwilową prędkość kątową, biorę możliwie mały przedział czasu Delta t.
zakreśliła kąt reguły korkociągu