fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Suma energii kintetycznej E_k i potencjalnej E_p czyli energia całkowita ciała E_c jest stała.
kinetyczną energię potencjalną kinetyczną kinetyczną energię potencjalną