fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia jest to zdolność ciała do wykonania pracy. Ciało posiada energię potencjalną, gdy jest nad powierzchnią Ziemi. Wartość energii potencjalnej liczę ze wzoru E_p=mgh. m - masa ciała, h - wysokość ciała, g=9,81 m/s^2 - wartość przyspieszenia ziemskiego.
pracy