fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia jest to zdolność ciała do wykonania pracy. Ciało posiada energię kinetyczną, gdy się porusza. Jej wartość liczę ze wzoru E_k = mv^2/2. m - masa ciała, v - prędkość ciała. Jednostką energii jest dżul (J).
pracy