fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment pędu bryły obracającej się wokół jednej ze swoich osi symetrii dany jest wzorem L=I*omega, I - moment bezwładności bryły, omega - prędkość kątowa bryły. Moment pędu L jest wektorem. W przypadku bryły poruszającej się wokół jednej ze swoich osi symetrii zwrot i kierunek momentu pędu jest taki sam jak wektora prędkości kątowej omega.
prędkości kątowej