fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pęd ciała p o masie m poruszającego się z prędkością v jest dany wzorem p = mv. Pęd jest wektorem. Zwrot i kierunek pędu jest taki sam jak zwrot i kierunek prędkości.