fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment pędu punktu materialnego o masie m poruszającego się po okręgu o promienu r z prędkością v dany jest wzorem L = rp = rmv. Moment pędu L jest wektorem. W przypadku punktu materialnego poruszającego się po okręgu zwrot i kierunek momentu pędu jest taki sam jak wektora prędkości kątowej omega.
Pęd ciała prędkości kątowej