fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór przyspieszenie i prędkość kątową w ruchu obrotowym jednostajnie przyspieszonym.
jednostajnie przyspieszonym po okręgu Prędkość kątowa końcowa w ruchu po okręgu Kąt w ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu