fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W inercjalnym układzie odniesienia, jeżeli na bryłę nie działają żadne momenty sił lub działające momenty sił równoważą się, to bryła nie obraca się lub obraca ruchem obrotowym jednostajnym.
inercjalnym momenty sił obrotowym jednostajnym pierwszej zasady dynamiki