fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła pod działaniem sił może się poruszać ruchem postępowym, obrotowym lub złożeniem ich obu. Gdyby całą masę bryły skupić w środku masy to tor jej ruchu pod działaniem tych samych sił nie uległby zmianie. Przykład. Punkt materialny pod działaniem siły F porusza się po linii prostej. Spadająca obracająca się kula składa się z różnych punktów materialnych. Jednak jedynie jej środek porusza się po linii prostej i dlatego tam jest środek masy kuli. Współrzędne środka masy układu punktów materialnych o masach m_1, m_2,...,m_n znajduję ze wzorów x_n = m_1x_1+m_2x_2+...+m_nx_n / M, y_n = m_1y_1+m_2y_2+...+m_ny_n / M z_n = {m_1z_1+m_2z_2+...+m_nz_n / M gdzie M=m_1+m_2+...+m_3. Współrzędne (x_1,y_1,z_1) to położenie punktu m_1 współrzędne (x_2,y_2,z_2) to położenie punktu m_2 itd. Współrzędne środka masy bryły o masie M znajduję ze wzorów na całowanie po objętości.