fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na przyspieszenie w ruchu prostolinowym jednostajnie przyspieszonym. Wzór na drogę i prędkość końcową w ruchu prostolinowym jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie jest wielkością wektorową. Przyspieszenie w ruchu prostolinowym jednostajnie przyspieszonym jest stałe.
Prędkość końcowa w ruchu jednostajnie przyspieszonym Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym