fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na prędkość ciała poruszającego się po okręgu. Wyznaczanie zwrotu wektora prędkośći kątowej. Obliczanie wartości śrędniej i chwilowej prędkości kątowej.
zakreśliło kąt reguły korkociągu