fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch obrotowy jednostajny bryły. W ruchu obrotowym jednostajnym wektor prędkości kątowej ma stałą wartość, kierunek i zwrot. Kierunek jest równoległy do osi obrotu bryły. Zwrot wektora ustalam na podstawie reguły korkociągu.
Wyprowadzenie wzoru na prędkość kątową bryły w ruchu jednostajnym Ruch jednostajny, prostoliniowy reguły korkociągu