fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dowolna bryła składa się z nieskończonej liczby punktów materialnych. W ruchu obrotowym każdy taki punkt ma inną prędkość liniową. Te położone dalej od osi obrotu mają prędkość o większej wartości. W zależności od położenia prędkości mają różne kierunki i zwroty. W ciągu 1s punkty przebywają różne drogi. Z tego powodu w ruchu obrotowym lepiej posługiwać się kątem obroty alfa, prędkością kątową omega i przyspieszeniem kątowym epsilon. Wielkości te są jednakowe dla wszystkich punktów materialnych, z których składa się bryła.
kątem obrotu prędkością kątową