fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na moment bezwładności różnych brył. Moment bezwładności ciała zaczepionego na końcu bardzo lekkiego pręta. Moment bezwładności krażka (dysku), cieńkiego pierścienia (obręczy), walca, kuli, cienkiego pręta.