fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przyspieszenie ziemskie to przyspieszenie z jakim spadają ciała na Ziemię, jeżeli usuniemy opór powietrza. W zadaniach przyjmuję średnią wartość g=9,81 m/s^2.