fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyprowadzenie wzoru na wielkość kąta, o jaki obrócił się kamień w ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu, na podstawie wykresu prędkości kątowej od czasu. Miara kąta to pole pod wykresem.
wykres prędkości kątowej od czasu Ruch jednostajnie przyspieszony, prostolinowy