fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Drgania w obwodzie LC polegają na naprzemiennym rozładowywaniu i ładowaniu kondensatora. Energia pola elektrycznego naładowanego kondensatora U_E zmienia się w energię pola magnetycznego zwojnicy U_B i z powrotem. Takie drgania przypominają ruch harmoniczny ciała na sprężynie, gdzie występuje naprzemienna zmiana energii potencjalnej sprężystości w energię kinetyczną. Kolejne etapy.
ruch harmoniczny ciała na sprężynie natężeniu współczynnik samoindukcji obwodu współczynnik samoindukcji obwodu współczynnik samoindukcji obwodu współczynnik samoindukcji obwodu współczynnik samoindukcji obwodu częstością kołową współczynnik samoindukcji obwodu pojemność kondensatora